Historien om Staby Honning

Biavler Per Dahl Guldager

 

Lige siden jeg var 12 år har jeg interesseret mig for biavl. Mine første stader blev købt i fællesskab med min far – og stille og roligt lærte jeg noget om biernes verden.

 

Bierne står primært på økologiske arealer i mellem Ringkøbing og Nissum Fjord. Her er der er højt til himlen og masser af frisk luft. Rundt omkring staderne er der engarealer, marker og skov – alt det der skal til for at lave optimale forhold for bifamilierne. Vi bor ikke langt fra Vesterhavet, men alligevel godt i læ for den værste blæst.

 

Jeg nyder at følge årets gang i bifamilierne, lige fra det tidlige forår, hvor staderne så småt ”vågner” ovenpå vinterens kulde – til efteråret, hvor lynghonningen høstes og bifamilierne fodres og gøres klar til vinteren igen.

 

I dag producerer jeg specialhonning. Honningen slynges, sies, røres og tappes. Dvs. at vi gør så lidt ved den som muligt – Det kaldes koldtappet honning. Den eneste honning vi behandler yderligere er den flydende, som opvarmes under kontrollerede forhold for at den skal forblive flydende.

 

Honningen indsamles i de enkelte bigårde, således at hver slyngning er helt unik. Smagen varierer meget hen over foråret og sommeren – alt efter hvad bierne samler fra blomster og træer.

 

Om efteråret køres staderne ud på de vidtstrakte lyngarealer, hvor der er langt til nærmeste nabo. Her indsamler bierne lynghonning fra de mange lyngplanter på heden.

 

Honningen sælges til private kunder som påskønner, at der ikke er brugt pesticider, antibiotika og andre sprøjtemidler i produktionen. For mig er det vigtigt, at produktet er helt og holdent fra naturen selv.

 

Min interesse for biavl er bestemt ikke blevet mindre med årene, og jeg bliver gang på gang facineret af de flittige og arbejdsomme små væsener. Det produkt de fremstiller er helt unikt – og det skal vi værdsætte og passe godt på.

 

Du kan følge årets gang i bigården, hvis du besøger min facebookside ”stabyhonning”.